Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä

JHO Group Oy, y-tunnus: 2774231-1

Postiosoite: Sudentie 18, 13600 Hämeenlinna

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö: Janne Liukkonen
Postiosoite: Sudentie 18, 13600 Hämeenlinna
Puhelinnumero: 045 221 1776
Sähköposti: janne.liukkonen@jhogroup.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Janne Liukkonen
Sudentie 18, 13600 Hämeenlinna
Puhelinnumero: 045 221 1776
Sähköposti: janne.liukkonen@jhogroup.fi

 

Rekisteröidyt

JHO Groupin rekisterissä talletetaan palveluja ostaneiden asiakkaiden tietoja ja potentiaalisia yritysasiakkaita.

 

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilön yhteystietoja käsitellään asiakassuhteen ja laskutuksen perusteella
 • Henkilön yhteystietoja käsitellään suostumuksen perusteella
   

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakastiedotus
 • Yrityksen palveluista kertominen
 • Asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
   

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Yrityksen nimi
 • Yhteyshenkilön nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
   

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen janne.liukkonen@jhogroup.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Palvelutilanteessa ja ostotapahtuman yhteydessä
 • Asiakassuhteen syntyessä
 • Markkinointitapahtuman yhteydessä
 • Asiakkaalta itseltään verkon kautta uutiskirjeen tilauksesta
 • Asiakkaalta itseltään sosiaalisen median kautta
   

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin JHO Groupin ulkopuolelle.  Olemme varmistaneet, että sopimuksissamme palveluntarjoajien kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti muun muassa seuraavia palvelutarjoajia:

Google Inc., MailChimp, Facebook / WhatsApp / Instagram, Twitter, Microsoft Corp/LinkedIn, Opiportal, Netvisor

Käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakkuus tai yhteistyö on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakkaan yhteystietoja ja henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä, kirjanpitäjä sekä viestinnän ja markkinoinnin tuottaja.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja EU:n ulkopuolella käsittelevä MailChimp on sitoutunut GDPR:n vaatimuksiin.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja voidaan käyttää automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Esimerkiksi JHO Groupin verkkosivusto käyttää evästeitä parhaimman käyttökokemuksen tuottamiseen. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeestä ei ole laitteelle minkäänlaista haittaa. Evästeitä käytetään verkkosivuilla muun muassa tiedon tekniseen välittämiseen ja palvelun käytön helpottamiseksi.

Jhogroup.fi käyttää evästeitä muun muassa keräämään tilastoja kävijämääristä (Google Analytics). Tilastoista ei voi yksilöidä yksittäistä käyttäjää, vaan tiedot tallennetaan anonyymisti.

Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeiden käytön internet-selaimensa asetuksista. Asetuksen muuttaminen riippuu käytössä olevasta internet-selaimesta. On huomioitava, että evästeiden poistaminen käytöstä voi aiheuttaa sen, että osa sivuston toiminnallisuudesta tai palveluista lakkaa toimimasta.

Voit lukea lisää evästeistä esimerkiksi viestintäviraston verkkosivustolta.

Lisätietoa selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa: http://www.youronlinechoices.com/fi/

Lisätietoa Googlen evästeiden käytöstä (englanniksi): www.google.fi/policies/privacy/partners/ tai (englanniksi): https://cookiesandyou.com/

  

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö: Janne Liukkonen
Postiosoite: Sudentie 18, 13600 Hämeenlinna
Puhelinnumero: 045 221 1776
Sähköposti: janne.liukkonen@jhogroup.fi